W Wielki Czwartek ubogie siostry św. Klary w Kaliszu przeżywają we wspólnocie "Mandatum" - obrzęd umywania nóg, który towarzyszy liturgii wielkoczwartkowej. Podstawę do tego obrzędu daje opis Wieczerzy Pańskiej w Ewangelii św. Jana (13, 1-15): "(Jezus) wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany... A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: ...Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem".

Obrzędowi umywania nóg przewodniczy matka ksieni, która we wspólnocie ubogich sióstr reprezentuje świętą Matkę Klarę. A ta była "przewodniczką pokory" albo "okrętem pokory" - mówił papież Aleksander IV w bulli kanonizacyjnej. Z procesu kanonizacyjnego wynika, że Klara w pokorze umywała siostrom nogi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Myśl wielkopostna

Siostra klauzurowa w oczach Franciszka

Kobiece oblicze franciszkanizmu

Człowieczeństwo w klauzurze

Asyż - ślady świętych stóp

Odpust z udziałem biskupa

O św. Klarze po raz pierwszy

List ministra generalnego 2013

I dziś Jezus wzywa do Kościoła

Odwiedziny ministra generalnego

Otwarte na Ducha Pańskiego

Papież z imienia nam bliski

Zamknięcie Roku Klariańskiego

Kopia Reguły św. Klary w Kaliszu
Jubileuszowa Niedziela Palmowa w Asyżu

Niedziela Palmowa - serce Jubileuszu

Obłóczyny w roku klariańskim

Drugi światowy Kongres klarysek

Udział w wydarzeniach jubileuszowych

Wywiad w Radio Rodzina

Profeska uroczysta z ulicy Obozowej

List ministra generalnego o Jubileuszu

Książeczka dla uczczenia Jubileuszu

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego

Pozdrowienie ksieni asyskiej
Benedykt XVI o św. Klarze
Bł. Jana Pawła II słowo do klarysek

Jubileuszowy Odpust zupełny

Obrzęd umywania nóg

Kaliski początek Jubileuszu

Asyski początek Jubileuszu

Wielkanocny list ministra generalnego

List ministrów generalnych

Kanonizacja św. Baptysty Kamili Varano

 

 

 
 
 
Klara - znaczy Jasna
Zaufałam jego słowom
Przez drzwi umarłych
Pozwól mi zostać z tobą
21-letnia ksieni
Cudowna obrona
Dzień jak codzień
28 lat krzyża
Obrona ubóstwa
Rajska roślinka
 

Oblubienica Króla

Zmartwychwstanie

Wierzyć

Matka naszej wiary

U stóp Krzyża

Rys historyczny klasztoru
Biogram klasztoru w Wikipedii
Wizyta ministra generalnego
Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich
2. Kapituła elekcyjna w klasztorze klarysek
Franciszek i Klara
3. Kapituła wyborcza u ubogich sióstr
Obłóczyny u ubogich sióstr