ul. Księżnej Jolanty 30, 62-800 Kalisz, tel. 62/766 38 27 @poczta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W pierwszą niedzielę Adwentu, 30 XI 2014, rozpoczęłyśmy z całym Kościołem Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka. Wcześniej Ojciec Święty spotkał się w Watykanie z członkami Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (27 XI), której przewodzą kardynał prefekt João Bráz de Aviz i arcybiskup sekretarz José Rodríguez Carballo.

Rok Życia Konsekrowanego będzie trwał do 2 II 2016 - święta Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni. W napisanym z tej okazji liście apostolskim Ojciec Święty wytycza nam, ubogim siostrom św. Klary w Kaliszu, i wszystkim osobom konsekrowanym trzy cele: spoglądać w przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją i przyjąć przyszłość z nadzieją.

   
   
 
   
   
 
 
 

foto: L'Osservatore Romano

Papież oczekuje od nas w roku łaski życia konsekrowanego:

1) radości życia, doświadczenia i ukazania, że Bóg napełnia nasze serca i czyni nas szczęśliwymi; 2) "przebudzenia świata", bo cechą charakteryzującą życie zakonne jest proroctwo; 3) uczynienia Kościoła domem i szkołą komunii, czyli braterstwa; 4) wyjścia z siebie i udania się na peryferie, gdzie ludzie szukają sensu życia; 5) refleksji nad sobą i zastanowienia, czego dziś oczekuje od nas Bóg i współczesna ludzkość.

 

rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego

opis logo Roku Życia Konsekrowanego

list apostolski pap. Franciszka do osób konsekrowanych

komunikat o Roku Życia Konsekrowanego

Rok Życia Konsekrowanego w liście biskupa kaliskiego

poświęcenie Roku Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy