ul. Księżnej Jolanty 30, 62-800 Kalisz, tel. 62/766 38 27 @poczta

 

 
   
 

San Damiano
 jest to błogosławione i święte miejsce,
 na którym powstał dzięki
 błogosławionemu Franciszkowi,
 w prawie sześć lat od jego nawrócenia, sławny i znakomity Zakon Ubogich Pań
 i świętych dziewic.
(brat Tomasz z Celano)

 

     
 

 

 
   
 

 
     
 

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał(a) Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

(Modlitwa św. Franciszka przed Krucyfiksem)

 
     
     
 

 
 

staraj się przyswoić modlitwę św. Franciszka,

jest to modlitwa o rozeznanie powołania;

rozpoznaj, czy cenisz sobie modlitwę,

przekonaj się, czy umiesz żyć w ciszy i samotności,

czy chcesz żyć we wspólnocie sióstr,

czy odpowiada ci życie ubogie, bez własności,

w posłuszeństwie i czystości;

 
 

 
 

jeśli masz ukończone przynajmniej 17 lat,

twoja decyzja o przekroczeniu progu klauzury musi wypływać

z czystej intencji i wolnej woli,

zdatności duchowej, moralnej i intelektualnej,

dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego;

 
     
     
 
 

 
   
 
   
 

podstawowe wymogi

powołania do życia w klauzurze

 
 

podstawowe wymogi

rozwoju powołania na etapie formacji

 
 

podstawowe wymogi

do złożenia profesji uroczystej

 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Śluby wieczyste w klauzurze

Jestem bardzo dumna

Życzenia Wielkanocne

Mandatum Wielkiego Czwartku

Myśl wielkopostna

Siostra klauzurowa w oczach Franciszka

Kobiece oblicze franciszkanizmu

Człowieczeństwo w klauzurze

Asyż - ślady świętych stóp

Odpust z udziałem biskupa

O św. Klarze po raz pierwszy

List ministra generalnego 2013

I dziś Jezus wzywa do Kościoła

Odwiedziny ministra generalnego

Otwarte na Ducha Pańskiego

Papież z imienia nam bliski

Zamknięcie Roku Klariańskiego

Kopia Reguły św. Klary w Kaliszu
Jubileuszowa Niedziela Palmowa w Asyżu

Niedziela Palmowa - serce Jubileuszu

Obłóczyny w roku klariańskim

Drugi światowy Kongres klarysek

Udział w wydarzeniach jubileuszowych

Wywiad w Radio Rodzina

Profeska uroczysta z ulicy Obozowej

List ministra generalnego o Jubileuszu

Książeczka dla uczczenia Jubileuszu

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego

Pozdrowienie ksieni asyskiej
Benedykt XVI o św. Klarze
Bł. Jana Pawła II słowo do klarysek

Jubileuszowy Odpust zupełny

Obrzęd umywania nóg

Kaliski początek Jubileuszu

Asyski początek Jubileuszu

Wielkanocny list ministra generalnego

List ministrów generalnych

Kanonizacja św. Baptysty Kamili Varano

 

 

 
 
 
Klara - znaczy Jasna
Zaufałam jego słowom
Przez drzwi umarłych
Pozwól mi zostać z tobą
21-letnia ksieni
Cudowna obrona
Dzień jak codzień
28 lat krzyża
Obrona ubóstwa
Rajska roślinka
 

Oblubienica Króla

Zmartwychwstanie

Wierzyć

Matka naszej wiary

U stóp Krzyża

Rys historyczny klasztoru
Biogram klasztoru w Wikipedii
Wizyta ministra generalnego
Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich
2. Kapituła elekcyjna w klasztorze klarysek
Franciszek i Klara
3. Kapituła wyborcza u ubogich sióstr
Obłóczyny u ubogich sióstr